Dr inż. Kamila Tomczak

POLITECHNIKA OPOLSKA

Wykładowca na kierunkach:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka.

Rozprawa doktorska:
Badanie wpływu kreatywności pracowników na
rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji.

Kamila Tomczak :: Politechnika Opolska

O Mnie

Od 2012 r. jestem pracownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Obecnie na stanowisku adiunkta.

W zakres moich dydaktycznych obowiązków wchodzi: prowadzenie zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekty i laboratoria) na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka.

Ponadto prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych Lean Six Sigma Expert

Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest: „Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji”. Przewód doktorski został otwarty 15.02.2017 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji uzyskałam 06.02.2019 r

Moje zainteresowania naukowe obejmują: inżynierię produkcji, zarządzanie innowacjami, motywację pracowników, psychologię kreatywności oraz inteligencję emocjonalną.

W skład dotychczas prowadzonych przeze mnie przedmiotów wchodzą:
ocena i wybór optymalnych rozwiązań, współczesne systemy organizacji produkcji, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, makroekonomia, zintegrowane systemy zarządzania, controlling w inżynierii produkcji, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania, metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań, towaroznawstwo, tworzenie i rozwijanie efektywnych zespołów, zarządzanie innowacjami, zarządzanie relacjami z klientem, prawo gospodarcze, psychologia, socjologia, zarządzanie strategiczne dla inżynierów, mikroekonomia. budowanie kultury LSS i rozwój kompetencji pracowników

Dyplomy I Certyfikaty

Publikacje

 • 2022

  Tomczak K., Ślusarczyk Ł.: Opracowanie listy wad i wymagań w procesie doboru sprzętu czyszczącego. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, (w druku).

  Tomczak K.: Identyfikacja form nagradzania kreatywnych działań pracowników.[w:] Tylżanowski R. (red.): Innowacje i przedsiębiorczość w warunkach zmieniającej się dynamicznie gospodarki. Wyd. Volumina, Szczecin 2022, 129-140.

  Tomczak K.: The Creative Culture and Level of Innovation in the Selected Manufacturing Enterprises. [In:], Management and Production Engineering Review, Vol. 13, No 2, 2022, pp.1-10.

 • 2021

  Tomczak-Horyń K., Bednarz D.: Badanie kultury proinnowacyjnej na wybranym przykładzie. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 3-4, 2021, s. 2 – 7.

  Tomczak-Horyń K.: Postawa twórcza pracowników-wyniki badań.[w:] Kazojć K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu, wiedza-decyzje-innowacje. Wyd. Volumina, Szczecin 2021, 17-27.

 • 2020

  Tomczak-Horyń K.: Mikrofundamenty w ocenie prokreatywnej kultury przedsiębiorstwa — koncepcja i zastosowanie. [w:] Knosala R. (red.):Inżynieria Zarządzania, Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, 85-93.

  Tomczak – Horyń Kamila: Assessment of the creative culture and level of innovation in a company- case study. w: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth. Proceedings of the 35nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, International Business Information Management Association ,ISBN: 978-0-9998551-4-0, ss. 11142-11149.

 • 2019

  Tomczak-Horyń K., Wasilewska B.: Model of the employees’ recruitment for creative teams in manufacturing company. Management and Production Engineering Review, Vol 10, No 4, 2019, pp. 55-64. DOI: 10.24425/mper.2019.131445

  Knosala R., Tomczak-Horyń K., Wasilewska B: Kreatywność pracowników i twórcze zespoły, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. https://www.pwe.com.pl/ksiazki/kreatywnosc-pracownikow-i-tworcze-zespoly,p23430799

  Tomczak Horyń K., Knosala R.: Badanie wpływu kreatywności innowatorów na rozwój innowacji w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] Knosala R. (red.):Inżynieria Zarządzania, Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 113-122.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena kreatywności innowatorów, Studia i Prace WNEIZ, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 55, “Zarządzanie”, Szczecin 2019, s. 269-279, ISSN:2450-7733. DOI: 10.18276/sip.2019.55-23

 • 2018

  Wasilewska B., Tomczak-Horyń K., Knosala R.: Methodology of selecting innovators and support for innovator activity, [in:], Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. The 32nd International Business Information Management Association Conference, (ed.): Khalid S. Soliman, Sewilla 2018, pp. 281-289.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego, Studia i Prace WNEIZ US, nr 52/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 215–224. DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-16

  Tomczak – Horyń K., Wasilewska B., Knosala R.: Pomiar kreatywności pomysłodawców innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe 2018, nr 162, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, s. 77–88.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena poziomu wprowadzonych innowacji w wybranych przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 130–138.

 • 2017

  Tomczak-Horyń K., Knosala R.: The study project on employees creativity effect on innovation in a manufacturing company, [in:] K.S. Soliman (ed.): Proceedings of the 30th International Business Information Managment Association Conference. Madrit, Spain 2017, pp. 1918–1926.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4, 2017, s. 47 – 54.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena próbki pracy innowatorów, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, t. 1, s. 118–126.

 • 2016

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, t.1 s. 228 – 235.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2016, s. 34 – 39.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of Employees’ Creativity as a Stimulator of Company Development. Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, pp. 709–716.

 • 2015

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Kryteria doboru pracowników do kreatywnych zespołów [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, t. 1, s. 329 – 337.

 • 2014

  Tomczak-Horyń K., Knosala R.: Analiza psychometryczna kwestionariusza do mierzenia postawy twórczej pracowników produkcyjnych. Logistyka. nr 6, 2014, s. 12459-12463, bibliogr. 8 poz., rys., tab. [CD4].

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór kryteriów do oceny kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, t. 1, s. 203 – 2011.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie do badania poziomu kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:] Łebkowski P. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, AGH, Kraków 2014.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of employee creativity in the context of production accounting system, [w:] Czasopismo Techniczne- Technical Transations. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, s. 64 – 73.

 • 2013

  Tomczak–Horyń K., Knosala R.: System rozliczania pracowników produkcyjnych w przykładowym przedsiębiorstwie, [w:] Matuszek J., Gregor M., Mičieta B. (red.): Metody i techniki zarządzania. Oficyna Wydawnicza ATH, Bielsko–Biała 2013, s. 53 – 64.

  Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór metody generowania innowacyjnego produktu na przykładzie praktycznym, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, t. 2, s. 258 – 269.

Nagrody I Wyróżnienia

dyplom_konkurs
Nagroda za drugie miejsce w Ogólnopolskim konkurskie dla Doktorów z zakresu Cyfryzacji Produkcji
Nagroda w Ogólnopolskim Konkurskie dla Początkujących Naukowców

Osiągnięcia / Prowadzone Warsztaty

LP Rok Osiągnięcia naukowe/organizacyjne/prowadzone warsztaty
1 2022 Członek Rady Naukowej czasopisma "Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Enterprise Management"
2 11.04.2022 Prowadzenie warsztatów z projektowania innowacyjnych produktów w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
2 06.04.2022 Prowadzenie warsztatów z treningu kreatywności w ramach Dni Inżyniera na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki
3 07.03.2022-22.06.2022 Członek Rady dydaktycznej kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
4 12.2021 Nagroda projakościowa JM Rektora za rok 2020
5 15.11.2021 Recenzent pracy złożonej na konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie organizowanym przez PTZP
6 1-2.04.2021 Recenzent prac naukowych 37th IBIMA Conference on Vision 2025
7 08.02.2021 Organizacja konkursu dla uczestników Dziecięcej Politechniki Opolskiej https://www.facebook.com/DzieciecaPolitechnikaOpolska/posts/140906137879028
8 12.2020 Uczestnictwo w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzenie zajęć dotyczących przepisów prawa pracy oraz BHP będące elementem programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa"
9 12.2020 Nagroda projakościowa JM Rektora za rok 2019
10 05.12.2020 Wykład otwarty pt. „Trening kreatywności” w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej
11 09.09.2020 Wykład otwarty pt. "Kreatywność w miejscu pracy"
12 10.2020-10.2021 Opiekun SKN Expert
13 10.2020-10.2021 Udział w projekcie Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki"
14 1-2.04.2020 4-5 11.2020 Recenzent prac naukowych 36th oraz 35th IBIMA Conference on Vision 2025
15 2020-2023 Członek Komisji Rewizyjnej PTZI
16 23.02.2020 Drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Doktorów z zakresu Cyfryzacji Produkcji organizowanym przez PTZP i PTZI
17 09.01.2020 Prowadzenie warsztatów pt. "Od wyobraźni do innowacji
18 21-22.10.2019 Udział w szkoleniu: Zarządzanie talentami w organizacji
19 28-29.09.2019 Udział w warsztatach Destination Imagination
20 24.02.2019 Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii organizowanym przez PTZP i PTZI
21 2019 Współautor książki "Kreatywność pracowników i twórcze zespoły"
22 2019 Członek Zarządu Fundacji Kuźnia Kreatywności Profesora Ryszarda Knosali
23 24.10.2018 Prowadzenie warsztatów „Badanie kreatywności pracowników i budowa twórczych zespołów”, organizowanych przez PTZI oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
24 09.05.2018 Prowadzenie warsztatów poświęconych pracy zespołowej i kreatywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w klasie III technikum elektrycznego, w ramach promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
25 01.02-30.04.2018 Stypendium doktorskie przyznane na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r.
26 2017-2018 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez PTZP
27 18.10.2017 Prowadzenie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Opolszczyźnie 2017
28 04.10.2017 Prowadzenie warsztatów z Diagnozowania kreatywności pracowników i budowy twórczych zespołów w ramach I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów, organizowanych przez PTZI oraz Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
29 29.05.2017 Prowadzenie warsztatów „Poznaj swoją kreatywność i rolę w zespole” w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki 2017
30 30.03.2017 Organizacja oraz wystąpienie na Dniach Otwartych na WIPIL
31 2017-2019 Członek zespołu do spraw promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
32 2016-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI)
33 01.11.2014-30.04.2015 Doradztwo w przedsiębiorstwie MEBLONOWAK w ramach projektu: "Czas na innowacje Opolszczyzno- Kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje"
34 Luty 2014 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
35 2014 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
36 2013/2014 2013/2014 Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (WIPIL)
37 2013 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
38 2012-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP)
39 2011-2012 I miejsce w konkursie na najlepszego studenta na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Polsce

Kontakt

Kamila Tomczak

Dr inż. Kamila Tomczak
Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Kamila Tomczak, PhD Eng.
Opole University of Technology Faculty of Production Engineering and Logistics

ul. Ozimska 75, 53-370 Opole Pokój: Oz-101

k.tomczak@po.edu.pl

Terminy konsultacji: w przygotowaniu

Ważne:
Odpisuję tylko na e-maile wysyłane z poczty USOS
według poniższego wzoru:

Tytuł wiadomości oraz podpis pliku: Nazwisko Inicjały imienia, KIERUNEK, ROK, GRUPA

Przykład: Kowalski J,LOG,I,C2